کارتن آماده کارتن آماده در بیشتر موارد به تعداد و ابعاد محدودی یافت میشود. در این مقاله میخواهید از انواع کارتن های آماده صحبت کنیم از چگونگی ثبت سفارش کردن جعبه و کارتن بسته بندی ، از انواع چاپ بسته بندی ، از استعلام قیمت کارتن و جعبه بسته بندی و همچنین مراحل مزایا و معایب بسته بندی.

کارتن آماده

کارتن اماده و یا کارتن های آماده در ابعاد بسیار گوناگون نمیتواند وجود داشته باشد زیرا ابعاد کارتن های آماده از یک سری ابعاد عمومی پیروی میکند این عمومی بود دلیل بر مورد مصرف قرار گرفتن برای بسته بندی همه محصولات نیست.

بیشتر بدانید بیشتر بدانید: نمونه کارهای بسته بندی انواع محصولات