کارتن سازی و جعبه سازی

استخدام در کارتن سازی و جعبه سازی

  • انواع فایل های مجاز : pdf.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .