کارتن بسته بندی تخمه آفتاب گردان 01

کارتن بسته بندی تخمه آفتاب گردان داخلی صادراتی و فله

کارتن بسته بندی تخمه آفتاب گردان به جهت جلوگیری از خرد شدن آن روش کار آمد ترین به نسبت بسته بندی سابق است که در این نوشتار بسته بندی های گذشته و حال آن را خواهید آموخت

ادامه مطلب

کارتن گردو

کارتن گردو

گردو و مغز گردو از انواع خشکبار پرمصرفی است که باید در بسته بندی های مناسب و با کیفیت به دست مشتریان برسد. کارتن گردو انواع مختلفی دارد و مشتریان بر حسب نیاز یکی از انواع آن را انتخاب می کنند.

ادامه مطلب