کارتن بسته بندی نهاده کشاورزی 01

کارتن بسته بندی نهاده کشاورزی و انواع کود ، مکمل ، سموم و عنصرغذایی

کارتن بسته بندی نهاده کشاورزی یکی از جعبه های بسته بندی کالا برای بازار داخلی و صادراتی میباشد که بسته بندی در بازار هدف بسیار تاثیر گذار است که در مقاله به چند نمونه عکس آن پرداخته ایم.

ادامه مطلب

جعبه بسته بندی کالیمبا 01

جعبه بسته بندی کالیمبا (مرکز تولید کارتن فانتزی چاپدار ساز)

جعبه بسته بندی کالیمبا بر اساس وزن ش انتخاب میشود هم از نوع مقوایی و هم از نوع کارتنی و رسیدن به کارتن کالیمبا با انواع چاپ نیازمند کمی مطالعه است که در اینجا به آن پرداخته شده است

ادامه مطلب

کارتن بسته بندی قوری

کارتن بسته بندی قوری (جعبه بسته بندی عمده کتری)

کارتن بسته بندی قوری و انواع کتری خانگی ، اداری و صنعتی در مقوایی یا کارتنی جهت بسته بندی بازار داخلی ، صادراتی و هدیه یا کادویی با مدل و طرح چاپی متنوع را اینجا برایتان آماده نموده ایم.

ادامه مطلب