دستگاه دایکات

دستگاه دایکات

,
در مقاله دستگاه دایکات درباره مدل های این دستگاه و نحوه کارکرد هر یک توضیح داده شده است.
دستگاه تسمه کش

دستگاه تسمه کش کارتن

مقاله دستگاه تسمه کش درباره انواع و مدل های این دستگاه و کارکرد و موارد استفاده آنها سخن گفته شده است.
دستگاه BOD

تولید کارتن با دستگاه BOD

, ,
تولید کارتن با دستگاه BOD یکی از ابزار آلات جدید و نوینی است که امروزه برای راحتی کار کارتن سازی ساخته شده است. این دستگاه یک پکیج کاملی است که شیت های بزرگ را بدون نیاز به نیروی انسانی به جعبه تبدیل میکند. نحوه کارکرد دستگاه BOD ت…