دستگاه کارتن سازی و ماشین آلات صنعتی تولید کارتن، دارای تعداد مختلفی هستند که هر کدامشان از نوع دستی ، نیمه اتومات و تمام اتوماتیک دارند. در اینجا هر کدام آنها را مجزا برایتان توضیح داده ام که نقش کلیدی در راه اندازی کارتن سازی ایفا میکنند.

  • دستگاه دایکات فکی
  • دستگاه تسمه کش
  • لمینت دستی و اتومات
  • دستگاه چاک زن
  • دستگاه چاپ افست و فلکسو
  • دستگاه تست مقاومت
  • دستگاه لتر پرس
  • دستگاه BOD
اتصال کارتن با منگنه در لب چسب

اتصال کارتن با منگنه در لب چسب | نحوه دوخت کارتن با منگنه

برای اتصال بخش های مختلف کارتن های بسته بندی از منگنه استفاده می کنند و این گزینه بهترین جایگزین چسب ها هستند. برای بسته بندی انواع وسیله های سنگین باید کارتن ها را منگنه کنند.

ادامه مطلب