جعبه و کارتن بسته بندی چسب زخم 01

جعبه و کارتن بسته بندی چسب زخم | تکی، چندتایی و صادراتی

جعبه و کارتن بسته بندی چسب زخم که با نام پانسمان زخم هم شناخته میشود باید دارای بسته بندی بهداشتی باشد تا هم از خطرات احتمالی محافظت کند و هم به غیر از بازار داخلی در بازار خارجی هم بتواند خود نمایی کند.

ادامه مطلب

کارتن بسته بندی در کمکهای بشر دوستانه جنگ غزه

کارتن بسته بندی در کمکهای بشر دوستانه جنگ غزه و اسرائیل چقدر مفید بود؟

در جنگ ها بهترین کاری که به مردم آن منطقه میتواند کمک کننده باشد کمک های بشر دوستانه است که در این خبر به کارتن بسته بندی در کمکهای بشر دوستانه جنگ غزه پرداخته شده است

ادامه مطلب