شروع استعلام قیمت کارتنی

برای انجام استعلام قیمت کارتن
نیاز است که فیلد های زیر را پر نمایید.

برای دریافت استعلام قیمت سریع جعبه و کارتن بسته بندی میتوانید با کارشناسان ما در تماس باشید.


جعبه کارتن چهار درب یا آمریکایی
کارتن چهار درب
جعبه کارتن ته قفلی
کارتن ته قفلی
جعبه کارتن کیبوردی
کارتن کیبوردی
جعبه کارتن میوه
کارتن میوه
طول*
عرض*
ارتفاع*

۱,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۳,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۹,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰


بدون چاپ تک رنگ دو رنگ سه رنگ چهار رنگ

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه*
آدرس(اختیاری)