کارتن مادر برای بسته بندی جعبه های کوچکی که کالا درونشان قرار گرفته است مناسب است. به عنوان مثال برای بسته بندی نمودن 24 عدد از یک محصول که درون جعبه کوچکی هستند کارتن مادر نیاز است تا کل آنها را درون یک کارتن به خریدار یا بازار و یا انبار ارسال کنید. همچنین از کارتن مادر برای بسته بندی محصولات فله همچون انواع پسته ، بادام ، زرشک ، خرما و غیره مناسب میباشد.

در این صفحه با انواع کارتن مادر محصولات مختلف آشنا خواهید شد.