کارتن و جعبه محصولات نماوا

جعبه کارتن بسته بندی محصولات نماوا

جعبه کارتن بسته بندی محصولات نماوا در طرح های اختصاصی تولید و ارائه گردد. تولیدات این شرکت در زمینه انواع محصولات الکترونیکی است و باید با کارتن های مقاوم و بادوام بسته بندی انجام می شد.

ادامه مطلب