author-avatar

درباره زهره انوری

"راه موفقیت انجام کار های بزرگ، اراده و پشتکار است." تونی رابینز تولید محتوا از لذت بخش ترین کار های روزمره من هستش.