انواع جعبه بسته بندی خرما طلق دار را میتوان با مقوای ایندربرد یا پشت طوسی به تولید رساند. طلق دار بودن جعبه نیز یکی از المان های زیبایی است که باعث جذابیت چند برابری محصول درون قفسه های فروشگاه میشود.

چرا از جعبه های طلق دار خرما استفاده میکنند؟

انواع جعبه بسته بندی خرما طلق دار برای صادرات بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. علت استفاده از شکل جعبه های طلقی، آن است که قسمتی روی جعبه پنجره ای تعبیه شده است که بخشی از محصول از روی بسته بندی مشخص گردد. این معلوم بودن محصول باعث میشود که خریدار کالا را بدون باز کردن درب، خرما ببیند و از بابت خرید خود مطمئن شود.

نمونه جعبه طلق دار را میتوان در تمامی مدل های تلسکوپی، کشویی یا کیبوردی تولید نمود و قسمتی از بسته بندی آن را با طلق پوشاند تا محصول درونی به خوبی دیده شود.

استفاده از طلق روی جعبه ای که قسمتی از آن مشخص است، الزامیست چرا که قسمت پنجره ای باید پوشیده شود و المانی که شفاف است و باعث معلوم شدن محصول میگردد، همان طلق است.

انواع نمونه جعبه و کارتن بسته بندی
5/5 - (2 امتیاز)