انواع فیلم کارتن سازی و جعبه سازی در مدل ها و چاپ های مختلف را میتوانید در این صفحه مشاهده کنید.

کارتن با چاپ فلکسو

تولید جعبه کارتن با چاپ فلسو در آوین پک