تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی به انبوهی از وسایل و لوازمی گفته میشود که در راستای سلامت بیمارانو سهولت کار پزشکان در بیمارستانها، درمانگاه های مختلف از آنها استفاده میشود که شامل مواردی مثل: جعبه ماسک، کیت های قند، آمپول و سرم، گوشی های پزشکی و غیره میباشد.

نمونه های تجهیزات پزشکی

به زودی…

[ثبت امتیاز]